MIMOŘÁDNÁ INVESTIČNÍ NABÍDKA - pouze 100 ks korporátních dluhopisů s extra výnosem 10% ročněNázev emise: RENT VISION

Emitent: PETLAS CZ s.r.o., IČ:01912259

Datum emise: 03.10.2018

Splatnost emise: 48 měsíců tj. 03.10.2022

Úrokový výnos: pevný roční úrok 10,0%

Měna emise: CZK

Forma : cenný papír na jméno v listinné podobě

Distribuce emise: dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek emitenta na adrese www.rentvision.cz

Úhrada dluhopisu: objednané dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta

č.ú 220936636/0600

Platby výnosů: úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, 2x ročně, v pevně stanovených termínech - 03.04.2019, 03.10.2019, 03.04.2020, 03.10.2020, 03.04.2021, 03.10.2021, 03.04.2022, 03.10.2022
Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na uvedený bankovní účet vlastníka dluhopisu

Splacení dluhopisu: splacení jmenovité hodnoty dluhopisu proběhne ke dni. 03.10.2022 na bankovní účet vlastníka dluhopisu

Nabídka je limitována a platí do vyprodání emise, tedy upsání 100 ks dluhopisů číslovaných 001 - 100